RESTAURATIE :: HERBESTEMMING


De Stadsschuur (RDH vestiging)

Lokatie:

Middelburg

Jaar:

2001

Aan het eind van de 16e eeuw werd de Stadsschuur gebouwd. Na herstel in de 18e eeuw, heeft het gebouw rond 1900 een grootscheepse reconstructie ondergaan, waarna het zijn huidige verschijningsvorm kreeg. De Stadsschuur was tot midden jaren 90 opslag- en werkplaats van Gemeentewerken. Het gebouw vertoonde gebreken: overbelasting en knaagkevers hadden de houtconstructie aangetast. Naast stabiliteitsproblemen, waren het dak en de gevels aan een onderhoudsbeurt toe. Intern heeft het pand een grondige renovatie ondergaan. Daarbij is de ruimtelijkheid bewaard gebleven. Toiletten, vergaderruimten en installaties zijn ondergebracht in een glazen kolom. Door de koppeling met een nieuwe trap en de entree kon de rest van de functies in het gebouw, vrij van de wanden worden geplaatst. De Stadsschuur is nu in gebruik als vestiging van RDH.